Algemene voorwaarden van verzamelde gegevens

  Gebruik van onze diensten

  Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe WorkSpace Center met uw persoonsgegevens omgaat. De gegevens worden verwerkt door Gudi Baars, WorkSpace Center.

  Wanneer u zich aanmeldt voor loopbaanadvies, coaching, workshop of training, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij.

  WorkSpace Center zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt dus niet met derden gedeeld zonder toestemming.

  In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden.

  Keuzes voor persoonsgegevens

  In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens krijgen wij van uzelf of via derden in het kader van onze dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen zijn: NAW gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), bedrijfsnaam, geboorteplaats, geboortedatum, gegevens van uw curriculum vitae (opleiding, werkervaring of werkgever) en/of bankgegevens.

  De gegevens zijn nodig voor digitale testafname, voor het uitvoeren van onze diensten op het gebied van loopbaanadvies, coaching en training en voor inschrijving en facturatie en andere wettelijke verplichtingen waaraan WorkSpace Center moet voldoen, zoals archivering en belastingaangifte.

  Communicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de dienstverlening relevant zijn. Dit maakt het mogelijk u zo optimaal mogelijk te begeleiden. De gegevens worden opgeslagen op een extern beveiligde server van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  De gegevens over cliënten op papier, worden na afsluiting van een coach- of loopbaantraject, circa eenmaal per drie jaar vernietigd vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

  Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening (zowel loopbaanadvies, coaching alsmede training), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de cliënt, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

  De verslaglegging zal altijd ter goedkeuring aan cliënt worden voorgelegd, voordat verzending aan de opdrachtgever plaatsvindt.

  Deze website

  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden zoals genoemd op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Vragen en informatie

  WorkSpace Center controleert regelmatig of we aan de privacyrichtlijnen voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Gudi Baars.

  U heeft te allen tijde het recht uw persoonlijke gegevens in te zien. Het is uw recht deze in te zien, te corrigeren of deze te laten verwijderen. Na uw verzoek zult u van ons uw gegevens ontvangen en kunt u ons vragen de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien u uw gegevens verwijderd wilt hebben uit ons systeem zullen wij al uw gegevens verwijderen, behalve deze die we recht plichtig dienen te bewaren.

  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WorkSpace Center, laat dit dan vooral aan ons weten.

  Deze privacy verklaring is opgesteld maart 2019. WorkSpace kan deze privacy verklaring aanpassen. U kunt te allen tijde de privacy verklaring opvragen.